Apeldoorn 13 juni 2021. Dat we de laatste drie jaar te hete en droge zomers hebben gehad weten we inmiddels wel. Dat daardoor veel beken en vijvers droog zijn komen te staan is zo langzamerhand ook wel bekend.

Minder bekend is misschien dat de verdroging van de Veluwe niet een probleem van de afgelopen drie jaar is, maar dat dit al meer dan honderd jaar geleden ingezet is.

De oorzaken zijn bekend. De oplossingen ook maar er is helaas weinig regie vanuit de overheid. RWS schrijft plannen en rapporten, evenals aanbevelingen maar laat de uitvoering over aan de waterschappen, provincies  en de gemeenten. Er is vanuit de drinkwaterbedrijven een leveringsplicht voor drinkwater, dus waarom zouden we ons druk maken. Zoang het goed gaat ..... God zegene de greep!

Dat al die verschillende organisaties soms toch nog goed samen kunnen werken mag een wonder heten maar het is niet goed dat het zo georganiseerd is.

Dat ons zeer schone drinkwater voor prive zwembaden, het sproeien van tuinen en het doorspoelen van de toiletten gebruikt wordt is echt niet meer van deze tijd.

Ook het oppompen van grondwater door boeren zal beter gecontroleerd moeten worden. De bouw van kelders en woningen in kwetsbare watergebieden waardoor kleilagen vernietigd worden gaat nog steeds door. Er wordt ongebreideld gebouwd en dat we de ondergrond nu ook voor het opwekken van energie gaan gebruiken is alweer een punt van grote zorg.

Uiteraard zullen er genoeg lobbyisten zijn die de problemen klein praten maar als die niet meer leven zijn hun kleinkinderen de dupe van dit verkeerde beleid.

Laten we hopen dat we het tij kunnen keren maar een belangrijke voorwaarde is wel een controlerende en uitvoerende overheid, met lange termijn visie, die niet naar lobbyisten luistert maar alleen naar wetenschappers.

In deze categorie heb ik een aantal artikelen geplaatst die inzicht geven in de geschiedenis van de verdrogingsproblematiek. De schrijvers zijn Jacob Moerman, Yolt IJzerman, Henri Slijkhuis en enkele krantenartikelen.