Klik op de eerste foto voor een slideshow.
p1
Bij de ingang van het Wegener concern aan de Laan van Westenenk gaan we richting de parkeerplaatsen. Daar zijn een aantal waterpartijen gecreeerd die niet erg natuurlijk overkomen. Het is niet duidelijk of de bedenker van deze "beekjes" een oorspronkelijke sprengenloop heeft willen reconstrueren.
 
p2
Het doet wel speels aan en ziet er mooi uit.
 
p3
Iets verderop ligt een grote vijver boordevol met waterlelies. Prachtig in bloei. Er zitten ook wat mensen die de plek misschien wel gebruiken om rustig en ontspannen te kunnen vergaderen.
 
p4
Het vweer speelde vandaag (26 juli 2012) wel heel erg mee. De zon scheen en het was aangenaam warm.
 
p5
We houden rechts aan en daar staat een hek waar de vroegere Brouwersmolenweg heeft gelopen. We zouden er wel door kunnen maar we gaan linksaf het bos in.
 
p6
Door een dicht struikgewas komen we bij de spreng aan. Het is een onverwachte brede waterloop. Het water staat stil en is erg helder. We gaan nu rechtsaf en vervolgen ons pad langs de spreng.
 
p7
Het was nogal ondoordringbaar.
 
p8
Het water was bedekt met een laag kroos en andere waterplanten. Duidelijk was wel dat er geen enkele  stroming was.
 
p9
Broer Theo liep voorop. Dat was wel net zo handig ;-)
 
p10
Met handen en voeten!
 
p11
En proberen om een beetje bij elkaar te blijven. Hier was het zo stil en afgelegen dat het verstandig was om er niet alleen naar toe te gaan. Ik vraag me af of er behalve ons wel eens mensen op deze plek komen.
 
p12
Een prachtig doorkijkje. Het lijkt wel een sprookjeslandschap. Mijn broer en ik waren beide erg onder de indruk.
 
p13
We naderen nu het einde van deze waterloop. Waarschijnlijk is hier de bron.
 
p14
Overal ligt dood hout langs, over en in het water. Onderhoud wordt hier al lang niet meer gedaan maar dat heeft zijn charmes. Het gebied heeft een natuurlijke moerasachtige uitstraling.
 
p15
We zijn nu bij de kop van de spreng en lopen aan de andere kant weer terug.
 
p16
Vanaf deze kant zien we aan de overkant van de spreng in het talud een aantal vosseholen. De resten van diverse vogels liggen her en der op en langs de paden dus vossen of roofvogels zijn hier zeker aktief.
 
p17
We lopen nog steeds langs de spreng in een diep uitgesleten pad. Misschien is het pad ook wel een oude sprengenloop geweest.
 
p18
We zijun weer vlakbij de plek waar we begonnen waren om de spreng te volgen. Hier is de spreng bewust verstopt en er ligt nogal wat grond. Het is niet duuidelijk waarom het water hier niet verder mocht lopen. Misschien zijn er ondergronds nog verstopte leidingen die vroeger hun nut gehad hebben.
 
p19
Af en toe zijn er sporen van menselijke bemoeienis te vinden ;-)
 
p20
We gaan nu richting de tweede uitgang van het bedrijventerrein en rechts liggen restanten van oude bewoning en dicht struikgewas. Hier hebben vroeger inderdaad mensen gewoont.
 
p21
Wat zou er toch op dit bordje hebben gestaan?
 
p22
We lopen nog wat door het terrein en gaan via de Laan van Westenenk naar de volgende ingang bij deze hallen.
 
p23
Aaan het eind van het pad gaan we links het bos weer in en daat zien we de eerste resten van een groep cascades.
 
p24
Er waren net mensen bezig om water uit de grond te pompen en dat via een slang in de cascade te spuiten om zo oude watergangen weer open te krijgen. Hoe dat precies gedacht was werd me niet duidelijk.
 
p25
Het waterniveau was hier al hoger dan een week hiervoor toen ik het gebied ook al eens bezocht had.
 
p26
Hard stromen doet het nog niet.
 
p27
Gezicht vanaf de eerste cascade naar de spreng. Er waren volgens mij in totaal vier cascades aanwezig. Sommige alleen om de waterloop te leiden anderen met een gebouw erbij. De gebouwen waren al ingestort en het zou leuk zijn om wat meer van de functie van deze cascades en gebouwen te leren.
 
p28
We liepen langs de spreng en kwamen tot bij het kruispunt Ugchelsegrensweg en Ugchelseweg. Daar staat een oud pompgebouw met cascades. Hier werd oorspronkelijk het water voor Van Gelder opgepompt.
Er was een landmeter bezig om voorbereidingen te treffen voor de ontsluiting van het gebied. Er zal nog heel wat gerooid en opgeknapt moeten worden.
 
p29
Hier moet het water ooit eens weer gaan stromen.
 
p30
Het pompgebouw!
 
p31
We lopen achter het pompgebouw om en kijken weer naar de plek waar de landmeter bezig was.
 
p32
We gaan weer terug en in het bos zien we restanten van vroegere bewoning. Ook lijkt er een oude gedempte put te zijn.
 
p33
We komen nu bij het hek van het Wegener terrein aan. In eerste instantie hadden we geen verboden toegangsborden gezien maar hier staan er zomaar een drietal bij een hek waar niemand eigenlijk kan komen.
 
p34
Waarschijnlijk restanten van een ver verleden ;-)
 
p35
En weer een!
 
p36
Achter de hallen ligt een groot terrein waar alle bomen gerooid zijn. Het is niet duidelijk of hier ooit nog gebouwd gaat worden gezien het overschot aan bouwgrond dat er nu is. Misschien moeten we de natuur hier ook maar haar gang laten gaan. Over 30 jaar vraagt iemand zich dan misschien af wat voor soort bom hier eigenlijk gevallen is ..
Het was een prachtige wandeling maar het is wel jammer dat dit kale gebied hier ligt. Laten we er maar een mooi park van maken ;-)
 
p37
Op 17 september 2015 heb ik een hernieuwd bezoek aan dit gebied gebracht. De werkzaamheden aan de herinrichting van dit (inderdaad!!!) parkgebied in Ugchelen gaan goed vooruit.
Hier een blik op de beschoeingswerkzaamheden en de duiker die onder de Laan van Westenenk doorloopt.
 
p38
Blik richting centrum Ugchelen.
 
p39
Een stukje verder... De man die hier aan het werk was had er zin in. Het is ook dankbaar werk. Alleen jammer dat het deze dag nogal regende. De paraplu hielp hem wel.
 
p40
We lopen verder richting de cascades.
 
p41
Hier is het einde van het bedrijventerrein. Ik ben even via een omweggetje langs de hallen van Norel gegaan.
 
p42
De laatste keer dat ik hier was, was het vlak maar er is nogal wat grond uit de nieuwe sprengenbeddingen gehaald. Een groot deel gaat waarschijnlijk weer terug.
 
p43
De machines bij de cascades.
 
p44
Terugkijkend zien we dat de beschoeing hier al behoorlijk ver is.
 
p45
Bij de eerste cascade zijn ze voorzichtig bezig de bodem op te schonen. Er stroomt al wat water. Hopelijk zit er nog kweldruk genoeg in de koppen. Ze hebben zo lang niets hoeven leveren dus het is nog maar de vraag of ze niet dichtgeslibt zijn.
 
p46
Dit is dan de tweede ploeg die hier bezig is. Ik werd door deze vriendelijke mannen doorgewezen naar de koppen richting het Wegener terrein. Dit plan is allemaal nog Phase 1, maar er is toch al een stuk van het Wegener terrein bij Phase 1 getrokken. Phase 2 betreft de reconstructie op het Wegener terrein zelf maar wanneer dat zal gebeuren is nog niet bekend.
 
p47
Nog even Cascade 1 vanaf de zijkant gezien. Het zal me benieuwen hoe dit gaat worden.
 
p48
Hier is cascade nr. 2
 
p49
En cascade nr. 3
 
p50
In de verte zien we het pompgebouw op de hoek van de Ugchelseweg en de Ugchelsegrensweg. Daar zijn dan de laatste cascades (nr. 4) in dit gebied nog te vinden.
 
 
Powered by Phoca Gallery