p1

We beginnen deze route langs de Orderbeek en de Beek in het Orderveen bij het kruispunt Jachtlaan, Eendrachtstraat en Ugchelseweg. We kijken uit op de snackbar en gaan het begin van de Jachtlaan in.

 
p2

Rechts van de weg zien we de gecombineerde Ugchelsebeek/Winkewijert.

 
p3

Bij de Europaweg aangekomen zien we het begin van de Grift. De reconstructie van dit deel van de sprengen maakte deel uit van het plan om de Eendrachtspreng te renoveren die hier op dit punt ook uitkomt. De Beek in het Orderveen komt hier ook uit en daarom begint de route langs de Beek in het Orderveen hier eigenlijk pas.

 
p4

Hier gaan we richting de Eendrachtspreng die een paar meter verder in de Beek in het Orderveen overgaat.

 
p5

We kijken schuin naar links waar de Beek in het Orderveen aan de overkant de overkluizing van de Europaweg zal ontspringen.

 
p6

Hier zijn we aan de overkant van de Europaweg en zien het begin van de Beek in het Orderveen.

 
p6a

We volgen de Europaweg een eindje en passeren het oude terrein van Favini. Rechts een oud huisje op een soort terp waarschijnlijk omdat het hier vanouds een erg drassig terrein was. Achter het huis zien we de dijk liggen waarchter de spreng zich moet bevinden. We kunnen het terrein niet betreden dus we moeten er een al slalommend omheen.

 
p6b

Achter de schapen is het dijkje verder te zien.

 
p6c

We gaan weer iets terug richting de Jachtlaan en gaan links het oude terrein van Favini op. Rechts van het bedrijventerrein ligt de spreng goed in het zicht.

 
p6d

Een eindje verder is de beek tussen de struiken ook nog te zien. Het terrein is niet goed toegankelijk en daarom ook niet goed bekend al zullen veel oud Favini medewerkers de loop van de Beek in het Orderveen en het gebruik van de papierindustrie van dit water goed kennen.

 
p6e

We kijken even terug. Het water is hier breed en erg helder. Een mooi plekje net achter Favini.

 
p6f

Hier gaat de Beek in het Orderveen verder maar we kunnen hem hier niet volgen dus gaan we maar even terug.

 
p6g

En kijken nog even naar de ingang van de voormalige laatste grote papierfabriek in Apeldoorn in deze omgeving. Er werd hier veel water verbruikt. Als het weer een beetje tegenzat was het erg vochtig in de omgeving door de vrijkomende stoom uit de fabriek. In Apeldoorn West was het soms niet mogelijk om de sterren te zien vanwege alle extra wolken.

 
p7

We gaan verder de Jachtlaan langs en slaan linksaf de Veenweg in. Dit is een doodlopend weggetje. We zien de dijk weer waarin zich de Beek in het Orderveen zich bevindt. Een rustig landelijk plekje. We lopen door tot aan het einde van de weg waar de weg in een zandpad overgaat.

 
p8

Rechts van de weg loopt het spoor van Apeldoorn naar Amersfoort. Net naast het pad ligt nog een oud werkspoor te vergaan.

 
p9

Hier zijn de oude rails nog net te zien onder de wildernis.

 
p10

Helemaal aan het eind van het pad ligt een klein weilandje. De eigenaar was er net bezig en ik mocht erdoor en aan de andere kant van het weiland de Beek in het Orderveen fotograferen. Hier is hij dan weer.

 
p11

Als we dan weer naar rechts kijken zien we de Orderbeek nog net onder de spoorlijn verdwijnen. Daarom gaan we maar weer terug na afscheid van de vriendelijke man van het weilandje te hebben genomen. We gaan de Veenweg weer uit en dan linksaf het spoor over waar we direct linksaf slaan de Johannes Bosboomstraat in.

 
p12

De Johannes Bosboomstraat gaat bij een flauwe bocht naar links over in de Pieter de Hoochlaan. We blijven dicht bij de spoorlijn en zien de Beek in het Orderveen weer uit de overkluizing te voorschijn komen.

 
p13

We kijken even naar de plek waar de Beek in het Orderveen tevoorschijn komt en ...........

 
p14

daar komt de trein langs...

 
p15

De Beek in het Orderveen is hier erg breed en lopt door een parkachtig gebied achter een lange rij seniorenwoningen. Een prachtig plekje om te wonen. De treinfrequentie lijkt ook wel mee te vallen want we hebben ze nauwelijks gehoord.

 
p16

Een leuk speelgebied voor de jeugd.

 
p17

De spreng wordt op een moment zo breed dat het eigenlijk een vijver is.

 
p18

We zijn nu bij de Laan van Spitsbergen aangekomen en zien dat we goed zitten.

 
p18a

We maken een uitstapje naar rechts de Laan van Spitsbergen langs en komen bij het Orderplein. Rechts naast het benzinestation zien we restanten van de oude watermolen (Ordermolen?). Er is nog iets van de plek te zien waar het waterrad is geweest. Het gebied is omheind en waarschijnlijk is het de bedoeling om er ooit weer iets moois van te maken.

 
p18b

Tja... wat zal ik hier eens van zeggen...

 
p18c

Hier zal het rad geweest zijn.

 
p18d

Aan de rechterkant naast het hek de waterbak. Aan de voorkant de plaats van het rad.

 
p18e

Aan de overkant van de Laan van Spitsbergen gaat de spreng verder maar hier heet hij de Orderbeek. Er is een afgesloten hek en we kunnen de spreng niet rechtstreeks volgen.

 
p18f

Achter het hek zien we nog net een strakke bak met een aantal eendjes.

 
p18g

We volgen de Ordermolenweg en af en toe nemen we rechts bij een woonerf even een kijkje.

 
p19

We gaan weer terug naar de spoorlijn en slaan net voor het spoor rechtsaf. We kijken nu stroomopwaarts naar de Beek in het Orderveen.

 
p20

In de bak waarin de Beek in het Orderveen stroomt zijn net een paar eenden gaan zwemmen.

 
p21

We gaan de bewoonde wereld uit via de van Miereveltstraat en de Govert Flinckstraat. Links een doodlopend straatje waar de beek nog te zien is. De Beek in het Orderveen zal uiteindelijk ten zuiden van de spoorlijn eindigen. De Orderbeek ten noorden van de spoorlijn en nog een behoorlijk stuk westelijker.
De Beek in het Orderveen loopt hier verder tot hij bij de spoorlijn komt en aan de zuidkant verder gaat.

 
p22

Na een stukje de Govert Flinkcstraat naar het westen te hebben gereden slaan we linksaf de Ordermolenweg in. Daarna steken we de spoorlijn over en gaan links het bospad in. Hier is de oorsprong van de Beek in het Orderveen te vinden. We lopedn verder en na een tijdje vinden we de plek waar hij onder de overkluizing van het spoor te voorschijn zal komen.

 
p23

De bron van de Beek in het Orderveen.

 
p24

En nog maar eens een blik op de Beek in het Orderveen. Dwars door de brandnetels en het prikkeldraad.

 
p25

Richting de overkluizing.

 
p26

Hier gaat de Beek in het Orderveen dan onder het spoor door.

 
p27

Vanaf de spoorwegovergang van de Laan van Spitsbergen loopt er nog een aftakking van de Beek in het Orderveen naar het noorden in de wijk Order. De bron van deze aftakking ligt midden in het woongebied. Om hier te komen gaan we terug via de Ordermolenweg tot aan de Pieter de Hoochlaan waar we rechtsaf slaan. Direct daarna aan de linkerkant ligt de bron. Hier het pad langs deze tak.

 
p28

Een blik op de spreng. De kanten zijn wat verzakt.

 
p29

Omdat dit gebied midden in een woongebied ligt wordt er veel gebruik van gemaakt.

 
p30

Het is soms lastig om door de struiken de bron te vinden.

 
p31

Op de hoek van de Pieter de Hoochlaan en de Govert Flinckstraat ligt de bron.

 
p32

Hier laat men de natuur de natuur.

 
p33

We fietsen de Govert Flinckstraat uit en komen op de Berghuizerweg uit. Vanaf hier gaan we de bron van de Orderbeek opzoeken. Vanaf hier gaan we (alweer) de Ordermolen weg in richting het spoor. Aaan onze rechterkant ligt de Orderbeek. Vlak voor het spoor slaan we rechtsaf en fietsen ten noorden van het spoor op een zandpad verder,

 
p34

Langs de Orderbeek is ook een weilandje met een enkel paard te vinden.

 
p35

Het gebied verschilt hier nogal met andere sprengengebieden. Een kaal naaldwoud waar verder weinin g te zien is. Toch wel apart om alweer een totaal ander landschap tegen te komen.

 
p36

Af en toe een brug met de mogelijkheid om de bossen in het noorden te bezoeken.

 
 
Powered by Phoca Gallery