Paragraaf indexGeraadpleegde bronnen

Verklaring der gebruikte afkortingen:

A.R.A. Algemeen Rijksarchief Den Haag.
R.A.G. Rijksarchief in Gelderland.
O.A.A. D. P. M. Graswinckel: "Het oud-archief der gemeente Arnhem” (1935).
Nijhoff, dI I. A. Nijhoff: "Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van Gelderland” (Arnhem, 1839).
Archieven gasthuizen - D. P. M. Graswinckel: "De archieven der gasthuizen en fundatién, gilden, schutterijen en vendels, gedeponeerd bij het oud-archief van de gemeente Arnhem” (’s-Gravenhage, 1930).

1. L. S. Meihuizen, De rekening betreffende het graafschap Gelderland 1294/1295, blz. 70 (Werken Gelre 1953).
2. R.A.G., hertogelijk archief, voorl. inv. nr. 373.
3. J. D. Moerman, Beken, sprengen en watermolens op de Veluwe, in: Ts. V. b. kon. ned. aardr.genootschap, maart 1934, blz. 16, noot 5.
4. Nijhoff, d1. III, Arnhem 1839, nr. 79.
5. Archieven gasthuizen, inv. nr. 23, fol. 156.
6. Archieven gasthuizen, fol. 158— 159. Oorspr. stuk in inv. nr. 137.
7. R.A.G., archief Hof van Gelderland, inv. nr. 2564, fol. 194195.
8. Archieven gasthuizen, inv. nr. 1, fol. 5v—6.
9. Archieven gasthuizen, fol. 7—7v.
10. Archieven gasthuizen, fol. 120v en 121.
11. Archieven gasthuizen, fol. 168v.
12. Universiteitsbibliotheek Leiden, Cat. B.P.L. 1711; uitg. P. N. van Doornian en P. C. Molhuysen, Haarlem 1902, blz. 4, 19.
13. R.A.G., hertogelijk archief, voorl. inv. nr. 226, fol. 190.
14. Nijhoff, deel IV, Arnhem 1847, nr. 118.
15. Nijhoff, deel IV, Arnhem 1847, nr. 184.
16. R.A.G., archief Staten v. h. kwartier van Veluwe, voorl. inv. nr. 345.
17. lnv. nr. 5920 O.A.A.
18. R.A.G., archief hoge heerlijkheid het Loo, inv. nr. 44. ,
19. Rijksarchief in Utrecht, archief St. Marie, inv. nr. 415 (kaartboek van de tiendblokken onder Apeldoorn door J. van Broeckhuysen, 1708).
20. R.A.G., alg. kaartenverzameling, inv. nr. 239. E
21. R.A.G., hertogelijk archief, voorl. inv. nr. 373.
22. idem, voorl. inv. nr. 222, fol. 24v.
23. idem, voorl. inv. nr. 226, fol. 190. .
24. idem, voorl. inv. nr. 246, fol. 41.
25. idem, voorl. inv. nr. 249, fol. 17v.
26. Nijhoff, deel IV, Arnhem 1847, nr. 118.
27. idem, nr. 184.
28. idem, deel IV, 2e stuk Arnhem, 1862, nr. 108.
29. R.A.G., archief Staten v. h. kwartier van Veluwe, voorl inv. nr. 331.
30. idem, voorl. inv. nr. 330.
31. idem.
32. idem, voorl. inv. nr. 513.
33. O.A.A., inv. nr. 5920.
34. A.R.A., archief Nass. Dom. fol. 889, nr. XXXIX.
35. idem, inv. nr. 6323, fol. 28/29.
36. idem, aanwinsten 1e Afd. 1953, VIII.
37. idem, inv. nr. 6328.
38. A.R.A. archief min. v. financién, afd. domeinen, nr. G. 105.
39. R.A.G., hertogelijk archief, voorl. inv. nr. 250.
40. R.A.G., archief Staten van het kwartier van Veluwe, voorl. inv. nr. 330, fol. 111.
41. R.A.G., archief Hof, inv. nr. 1015.
42. R.A.G., archief Terhorst.
43. A. H. Martens van Sevenhoven. Het archief der Geldersche Rekenkamer, 15591795, dl. I, ’s-Gravenhage 1925, inv. nr. 4172. Voortaan afgekort: archief Rekenkamer, inv. nr. ,
44. A.R.A., archief Nass. Dom, inv. nr. 6320. (kopieén betreffende Het Loo 1313—1795).
45. idem.
46. R.A.G., archief Rekenkamer, inv. nr. 194.
47. idem, inv. nr. 4195.
48. A.R.A., archief Nass. Dom, inv. nr. 6438 (aanwinsten), fol. 15.
49. H. Voorn, De oudste Hollandse papiermolens, in: de Papierwereld, jaargang XV, nr. 12.
50. R.A.G., Rechterlijk archief van Tiel en Zandwijk, inv. nr. 139, (laatste ongenummerde blz.).
51. R.A.G., Rechterlijk archief van Tiel en Zandwijk, nv. nr. 139, (laatste ongenummerde blz.).
52. A. P. Tutein Nolthenius, Schipmolens, in: Bijdr. en Meded. Gelre, deel LVII (1958).
53. R.A.G., Rechterlijk archief van Tiel en Zandwijk, inv. nr. 303, fol. 52.
54. O.A.A., inv. nr. 7, fol. 32.
55. R.A.G., archief Hof, inv. no. 1008.
56. R.A.G., archief Staten van het kwartier van Veluwe, voorl. inv. no. 345.
57. idem, voorl. inv. nr. 347, fol. 92.
58. idem, voorl. inv. nr. 330.
59. idem.
60. Oud archief gemeente Deventer, 1 Rep. nr. 19.
61. Gemeentearchief Amsterdam, not. archieven, inv. nr. 658.
62. A. Schulte.
Die altesten Papiermi‘ihlen der Rheinlande, Wiesbaden, 1955.
63. Gemeentearchief Amsterdam, not. archieven, inv. nr. 413, fol. 255~255v.
64. O. G. Heldring en R. H. Graadt Jonckers, De Veluwe, eene wandeling, Arnhem 1841, blz. 177.
65. A.R.A., archief Nass. Dom. fol. 892, nr. LXIX.
66. R.A.G., Rechterlijke archieven van het kwartier van Veluwe, inv. nr. 945, fol. 4.
67. A.R.A., cat. domeinveilingen, 18441848.
68. R.A.G., Rechterlijke archieven van het kwartier van Veluwe, inv. nr. 147.
69. R.A.G., archief hoge heerlijkheid Het Loo, inv. 44.
70. R.A.G., archief Staten van het kwartier van Veluwe, voorl. inv. nr. 150, fol. 4.
71. A.R.A., archief Nass. Dom., fol. 889, nr. XXXVIII.
72. ?RAq idem, aanwinsten 1e afd., 1953 VIII, stukken Hoog Soerensebos en Het Loo.
73. em.
74. A.R.A., cat. domeinveilingen, 1844/1848.
75. A.R.A., archief Nass. Dom., inv. nr. 6321, fol. 34.
76. R.A.G., archief Hof, verspreide processen, 1678 nr. 23.
77. R.A.G., archief Staten van het kwartier van Veluwe, voorl. inv. nr. 150, fol. 3.
78. A.R.A., archief Nass. Dom, fol. 889, nr. XXXIX.
79. R.A.G., archief Staten van het kwartier van Veluwe, voorl. inv. nr. 150.
80. A.R.A., archief Nass. Dom, inv. nr. 6103.
81. idem, in omslag fol. 889, nr. XXXIX.
82. R.A.G., archief Staten van het kwartier van Veluwe, voorl. inv. nr. 150.
83. R.A.G., rechterlijke archieven van het kwartier van Veluwe, inv. nr. 125.
84. R.A.G., archief Rekenkamer, inv. nr. 4196, fol. 136.
85. H. J. Voorn, De Papiermolens in de provincie Noord-Holland, blz. 90, 238, 240.
86. R.A.G., archief Hof, inv. nr. 1020.
87. R.A.G., archief Rekenkamer, inv. nr. 4201.
88. R.A.G., archief Hof civiele processen 1629 nr. 1.
89. Door Nicolaes Geelkercken; het origineel is in 1945 verloren gegaan.
90. R.A.G., verspr. proc. Hof, nr. 125— 1703.
91. A.R.A., archief Nass. Dom, fol. 888, nr. 22.
92. R.A.G., archief Staten van het kwartier van Veluwe, voorl. inv. nr. 150.
93. W. Loenen, er bestaan 2 exemplaren1 één op het Kon. Huisarcbief en één op paleis Het Loo. De kaarten verschillen op onderdelen iets van elkaar.
94. R.A.G., archief Staten van het kwartier van Veluwe, voorl. inv. nr. 150, fol. 4.
95. idem.
96. idem, fol. 66.
97. R.A.G., civ. proc. Hof, 1629, nr. 1.
98. Rijksarchief Utrecht, Liber Pilosus, fol. 27.
99. R.A.G., civ. proc. Hof, 1700, nr. 6.
100. R.A.G., archief Staten kwartier van VeluWe, voorl. inv. nr. 196, fol. 50.
101. R.A.G., archief Hof, inv. nr. 1013.
102. R.A.G., charterverzameling, nr. 2772.
103. R.A.G., civ. proc. Hof, 1617, nr. 25.
104. idem, 1700 nr. 6.
105. R.A.G., archief Hof, inv. nr. 2850.
106. R.A.G., archief Staten kwartier van Veluwe, voorl. inv. nr. 150.
107. R.A.G., archief,inv. nr. 1016.
108. R.A.G., archief Rekenkamer, inv. nr. 4195.
109. Gemeentearchief Arnhem, archief Burgerweeshuis, register op het merckenboek en andere charters van het Ucheler Bosch en Merckt.
110. R.A.G., archief Hof, inv. m‘. 1224, fol. 245.
111. O.A.A., inv. nr. 5930.
112. R.A.G., archief Staten kwartier van Veluwe, voorl. inv. nr. 150.
113. R.A.G., civ. proc. Hof, 1625 nr. 28.
114. Archieven gasthuizen, inv. nr. 1, fol. 17v— 18.
115. R.A.G., charterverzameling nr. 2143.
116. A.R.A., archief Genie, situatiekaarten V 10.
117. R.A.G., archief Terhorst, inv. nr. 41, fol. 17.
118. idem, inv. nr. 144.
119. idem, inv. nr. 43, fol. 31.
120. idem, inv. nr. 53, fol. 16.
121. R.A.G., archief Staten kwartier van Veluwe, voorl. inv. nr. 150.
122. R.A.G., civ. proc. Hof, 1663, nr. 4.
123. R.A.G., archief Terhorst, inv. nr. 144.
124. idem, inv. nr. 53.
125. R.A.G., archief Staten kwartier van Veluwe, voorl. inv. nr. 150, fol. 13.
126. R.A.G., archief Terhorst, inv. nr. 70.
127. R.A.G., algemene kaartenverzameling, nr. 206.
128. R.A.G., archief Staten van het kwartier van Veluwe, voorl. inv. nr. 150.
129. idem, inv. nr. 150, fol. 1.
130. R.A.G., archief Terhorst, inv. nr. 528.
131. Vooral B. W. de Vries in zijn boek: "De Nederlandse papiemijverheid in de negentiende eeuw”, ’s-Gravenhage 1957, maakt zich hieraan schuldig. Zie ook J. A. Coldewey, De papiermakerij op de Veluwe: hoofdof bijzaak? in: Bijdr. en Meded. Gelre LXI (1964), blz. 225 e.v.
132. O.A.A., inv. nr. 4880.
133. R.A.G., civ. proc. Hof, 1617 nr. 25.
134. Sloets Tijdschrift voor Staatshuishoudkunde en Statistiek X, 1854, blz. 151.
135. A.R.A., archief Staten Generaal, inv. nr. 52, fol. 502.
136. R.A.G., civ. proc. Hof, 1632 nr. 58.
137. idem, 1643 nr. 106.
138. R.A.G., archief Hof, inv. nr. 323, fol. 395. 139. A.R.A., archief Nass. Dom, in omslag fol. 892, nr. LXIX.
140. idem.
141. Gemeentearchief Amsterdam, rechterlijke archief, reg. 288, fol. 160.
142. Wandelingen door de Fabriek van de Heeren L. I. Enthoven en Comp. te ’s-Gravenhage, in: Boek der Uitvindingen, Ambachten en Fabrieken, Leiden, A. W. Sythoff, 1866.
143. H. K. Roessingh, Beroep en bedrijf op de Veluwe in het midden van de achttiende eeuw, in: A. A. G. Bijdragen 13, Wageningen 1965, blz. 207.

Errata

Blz. 4, regel 9 : lees "faulte” inplaats van "faute”
Blz. 5, regel 19: lees "worden” inplaats van "werden”
Blz. 30, regel 1 : lees "Het Loo” inplaats van "het loo”
Blz. 58, regel 35: lees "overdracht” inplaats van "ovedracht”
Blz. 59, regel 9 : lees "Negen jaar later” inplaats van "zeven jaar later”
Blz. 81, regel 34: lees Willem III” inplaats van "Willen Ill”
Blz. 81, regel 34 : lees "pachters” inplaats van "pachter”
Blz. 83, regels 27, 28 .‘ lees "de wed. Matthijs Kuijt” inplaats van "de wed. Matthijs Kruijt”
Blz. 97, regel 33: lees "Lambert” inplaats van "Lombert”
Blz. 105, regel 39: lees "enige” inplaats van "enigste”
Blz. 105, regel 45: lees "aanstaande schoonvader” inplaats van "toekomende schoonvader” Blz. 110, regel 17: lees "Geurt” inplaats van "Gerrit”
Blz. 110, laatste regel : na "Meyerink, weduwnaar, dn'e kinderen, 1 knecht,1meid” te lezen "Jan Sevenhuizen, gehuwd met Aalte Teunis, 1 meid”
Blz. 111, regel 35: lees "ander” inplaats van "andere”
Blz. 116, regel 26: lees "na 13 juni 1733” inplaats van "véér 13 juni 1733”
Blz. I35, regel 21: lees "Op de Veluwe” inplaats van "on de Veluwe”
Blz. 138, regel 37: lees "oorspronkelijk” inplaats van "oospronkelijk”
Blz. 144, regels 4/5 : lees "evenmin als de kleine Windemolen” inplaats van "evenmin als kleine de Windemolen”
Blz. 145, regel 23: lees "Hamermolentje” inplaats van "Hamertje”
Blz. 151, regel 32: lees "twaalf” inplaats van "twaallf”
Blz. 156, regel 49: lees "pachters” inplaats van "eigenaars”
Blz. 161, regel 35: lees "kairnmoelen” inplaats van "kairmoelen”
Blz. 164, regels 5/6‘ : hier te lezen: "Het zijn Hunekampsmolen (1), Slatsmolen (2 of 3), Bovenste Molen (2), Strobroeksmolen (1), Middelste Molen (2) en Achterste Molen (2)
Blz. 166, regel 1 : lees "afrekening” inplaats van "lening”
Blz. 167, regel 7: lees "de export” inplaats van "export” ,
Blz. 171, regel 42: lees "twintich” inplaats van "twintick”
Blz. 181, regel 11 : lees "papierfabrikanten” inplaats van "papierfabriekanten”
Blz. 207, regel 3: lees "toebehoorden” inplaats van "toebehoren”
Blz. 255, regel 44 : lees "Zwitserse kaas (z.g. stinkkaasjes) inplaats van "Zwitserse kaas” (z.g. sinkkaasjes)
Kaart I: "Lever en Long” moet staan onder "Badhuisbeek”.