Paragraaf index


We hopen onze lezers niet te veel vermoeid te hebben met de vermelding van allerlei bijzonderheden uit de plaatselijke geschiedenis, die licht konden werpen op de historie der beken en watermolens en hun ligging in het landschap helpen verklaren. Met de hierboven gegeven voorbeelden van sprengen-aanleg en -verval, het graven van nieuwe en het verdwijnen van oude beken, hebben we thans een inleiding gekregen om eenige veel
,‚moeilijker" beken te leeren kennen, wier zoogenaamde „uitgedroogde“ beddingen een bewijs zouden zijn voor een daling van den grondwaterstand.

Hierover iets in een tweede artikel.


« Prev Next