Paragraaf index1) K. Glöckner. Codex Laureshamensis. Darmstadt 1929-1936. nr. 99.

2) D. P. Blok. Een diplomatisch onderzoek van de oudste particuliere oorkonden Van Werden. Assen. 1960. nr. 25.

3) H. Voorn. De oudste Hollandse papiermolens, in: „De Papierwereld". jaargang XV. nr. 12.

4) A. Tutein Nolthenius, Getijmolens in Nederland, in: Tijdschrift v.h. Kon. Ned. Aardr. Gen., dl. LXXI (1954).

5) Rijksarchief in Gelderland. rechterlijk archief van Tiel en Zandwijk, inv.nr. 139 (laatste ongenummerde blz.). Voortaan afgekort: R.A.G.

6) A. Tutein Nolthenius. Schipmolens, in: Bijdragen en Mededelingen Gelre. dl. LVII (1958).

7) A. Sizoo. Techniek in de Oudheid, Kampen 1961. blz. 75.

8) R.A.G., rechterlijk archief van Tiel en Zandwijk. inv.nr. 3o3, fol. 27vo.

9) Idem. fol. 52.

10) Oud archief gemeente Arnhem. inv.nr. 7, fol. 32. Voortaan afgekort: O.A.A.

11) Idem. fol. 29vo.

12) M. M. Doornink-Hoogenraad. Een bekende en een onbekende Zutfense drukker uit de 17de eeuw, Zutphen. 1958.

13) R.A.G., hertogelijk archief. voorl. inv.nr. 373.

14) Idem. voorl. inv.nr. 222. fol‚ 24vo.

15) Idem. voorl. inv.nr. 226. fol. 190.

16) Idem. voorl. inv.nr. 246. fol. 41.

17) Idem. voorl. inv.nr. 249. fol. 17vo.

18) I. A. Nijhoff. Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van Gelderland. dl. IV. nr. 118. Voortaan afgekort: Nijhoff.

19) Idem, dl. IV. nr. 184.

20) R.A.G.. hertogelijk archief. XIV Libri. III, fol. 84vo. 85.

21) Nijhoff, dl. VI. 2e stuk. nr. 108.

22) R.A.G., archief Staten v.h. kwartier van Veluwe. voorl. inv.nr. 331.

23) R.A.G., archief Hof. inv.nr. 1008.

24) R.A.G., archief Staten v.h. kwartier van Veluwe. voorl. inv.nr. 345.

25) Idem, voorl. inv.nr. 347, fol. 92.

26) O.A.A.. inv.nr. 5912.

27) Idem, inv.nr. 5913.

28) R.A.G., archief Staten v.h. kwartier van Veluwe. voorl‚inv.nr. 330.

29) R.A.G., rechterlijke archieven v.h. kwartier van Veluwe. inv.nr. 310. fol. 323vo.

30) R.A.G., archief Staten v.h. kwartier van Veluwe. voorl. inv.nr. 330, fol. 28vo.

31) Idem, fol. 111.

32) ldem.

33) Oud archief gemeente Deventer, 1 Rep. nr. 19.

34) R.A.G., archief Staten v.h. kwartier van Veluwe. voorl. inv.nr. 331.

35) O.A.A.. inv.nr. 5917.

36) Algemeen Rijksarchief, Den Haag, archief Nass.Dom. inv.nr. 6320 (kopieen betreffende Het Loo 1313-1795).

37) A. Schulte. Die ältesten Papiermühlen der Rheinlande. Wiesbaden. 1955.

38) R.A.G., civiele processen Hof. inv.nr. 106.

39) Gemeentearchief Amsterdam, not.archieven_ inv.nr. .413. fol. 255,255v0.

40) Oud archief gemeente Apeldoorn. voorl. inv.nr. 34.

41) R.A.G., archief Staten v.h. kwartier van Veluwe, voorl. inv.nr. 514, fol. 21.

42) R.A.G.. archief Hof. inv.nr.

43) R.A.G., archief Staten v.h. kwartier van Veluwe, voorl. inv.nr. 191. fol. 34vo.

44) O.A.A.. inv.nr. 76.

45) Idem. inv.nr. 7.

46) Bibliotheek Historisch Museum Marialust. Apeldoorn. „Den Bedrieger of Placaet des Bedroghs”. 1672.

47) Tobias van Donselaer, d’0ntroerde Leeuw. dl. l. Amsterdam, 1675, blz. 49.

48) O.A.A., inv.nr. 4880.

49) R. P. J. Tutein Nolthenius, Het geslacht Nolthenius. Haarlem, 1930.

« Prev Next