Paragraaf index


Krantenartikel uit 1946

Nieuwe Apeldoornsche courant  / 4 maart 1946


HET WESTENENKERPARK.

Er zijn in den oorlog in het aangezicht van „de schoone slaapster" meer wondeplekken geslagen. Denkt U eens even aan het Westenenkerpark. waar geen park en ook geen boom meer te bekennen valt. Wij bevinden ons hier op den grond van het Houtjesdorp. Jaren geleden was dit een groot gebied, een gedeelte van den Arnhemscheweg, Rondweg-Zuid en Hoenderparkweg inbegrepen. Over dit alles was Hannes Houtjes, de oude eenvoudige landbouwer de ongekroonde koning. Op een avond hoorden omwonenden een luiden knal, het was het doodelijk schot, waarmede Houtjes door moordenaarshand viel. Hannes was met een schot hagel op een even laffe als gruwelijke wijze om het leven gebracht, afschuwelijk verminkt door de hagelkorrels. Er werden arrestaties verricht, doch de dader van den moord werd nooit gegrepen. Het misdrijf werd 's morgens ontdekt door een jongen die gewoonlijk bij het melken hielp. Ook dit gedeelte van Apeldoorn heeft sindsdien een groote verandering ondergaan. ..Alles vloeit", zoo zou men over het stadsbeeld van Apeldoorn kunnen zeggen. Wij kunnen verwachten, dat veranderingen evenvele verbetering zullen worden.