Paragraaf index

Een coldcase in Apeldoorn van 100 jaar.

Op 18 mei 1918, de avond voor Pinksteren, werd Apeldoorn opgeschrikt door een moord. Boer Hannes Houtjes, die alleen op zijn boerderij Westeneng op het Houtjeskamp woonde, werd door het raam van zijn huis doodgeschoten. Al snel werd een verdachte gevonden, maar deze werd na enkele maanden wegens gebrek aan bewijs weer vrijgelaten. De verdachte G.v.K. woonde vlakbij Houtjes. Dezelfde persoon is enige tijd later weer verhoord naar aanleiding van de beruchte moord op Korporaal Vos in 1919 maar ook daar niet verder voor vervolgd.

h01
Situatie in 1911. Rechts de Arnhemseweg en boven de Eendrachtstraat.
De straat om het Houtjeskamp heette vroeger Rondweg Zuid. Tegenwoordig is dat de Westenenkerweg, de Hoenderparkweg en de Aluminiumweg.
Op de kaart zijn fraai de hoogtelijnen te zien, die later in dit artikel (zie "Verklaring over de hoogte van het Houtjeskamp") nog beschreven worden.

Tot op heden is niet bekend wie de moordenaar was. Zoiets blijft hangen want men spreekt er nog steeds over. Er zijn zelfs complot theorieën over geweest want er waren mensen die het vreemd vonden dat er zo snel na de moord al woningen op het land van Houtjes werden gebouwd.

In de Apeldoornsche courant van 29-12-1917 is er namelijk 5 maanden voor de moord al een besluit van Gedeputeerde Staten gepubliceerd, houdende goedkeuring van. de Raadsbesluiten d.d. 16 November 1917, tot verkoop van gronden aan den Houtweg aan de Woningbouwvereeniging "de Goede Woning" en tot toekenning van voorschotten van ten hoogste f 381.000 en f 29.000, benevens van bijdragen aan die verkrijging, ten behoeve van den bouw van 96 arbeiderswoningen en den aankoop van den daarvoor benoodigden grond en den aanleg van wegen. Deze bedragen liegen er niet om en misschien heeft de moordenaar die bedragen wel in de krant gelezen en er conclusies aan verbonden.

Op 18 mei 2018 was het 100 jaar geleden dat deze moord plaatsvond en daarom is het een goed moment om alle krantenberichten uit die tijd weer eens te laten zien.

Johannes Houtjes werd geboren op 03-11-1870 en overleed op 18-05-1918. Hij is dus slechts 47 jaar oud geworden. Hij is begraven op de begraafplaats aan de Soerenseweg en het artikel over zijn graf vat het verhaal goed samen. Alleen is hij niet zittend maar liggend op de grond gevonden.  


Prev Next »